• kruzna
  • tracna
  • gater

Proizvodni program:

 

- Jelove piljene grede različitih dimenzija (većinom prema specifikaciji krovišta ili po narudžbi kupaca po paketima)

 

- Jelove piljene letve najčešćih dimenzija 3x5cm x 4m, te 5x8cm x 4m

 

- Jelova piljena građa 24mm (u kvaliteti prema želji kupca) - Jelova piljena građa 24, 48 i 76 mm u klasi ČPČ (stolarska građa)

 

- Jelova piljena građa 48 mm obična (za skelu)

 

- Jelovi piljeni elementi različitih dimenzija prema narudžbi ino kupca